ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ประสบการณ์อันยอดเยี่ยมในการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากเรา

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนที่จะดำเนินการต่อ เนื่องจากการเข้าถึง การเรียกดู หรือการใช้เว็บไซต์ เป็นการที่ท่านตกลงยอมรับข้อตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้

 1. ห้ามทำการอัพโหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงไวรัส หรือรหัส หรือคุณสมบัติที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
 2. ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท ข่มขู่ ลามกอนาจาร หยาบคาย หรือการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาใด ๆ ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หรือกฎหมายของประเทศอื่น ๆ ที่อาจนำมาใช้
 3. ห้ามละเมิด หรือละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ เว็บไซต์ของเราอาจให้รหัสบัญชีและรหัสผ่าน แก่คุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึง และใช้บางส่วนของเว็บไซต์นี้ ทุกครั้งที่คุณใช้รหัสผ่านหรือการระบุตัวตน คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และเว็บไซต์ของเราไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบแหล่งที่มาของการเข้าถึงใด ๆ หรือการใช้งานเว็บไซต์
 4. คุณขอรับรองว่าคุณอายุ 18 ปีบริบูรณ์แล้วไป หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดใช้เว็บไซต์นี้ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายเท่านั้น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
 5. คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยใครก็ตามที่ใช้รหัสผ่านและรหัสประจำตัวของคุณ ไม่ว่าการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้จะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม และภาระผูกพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าว คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องความปลอดภัยและการรักษาความลับของรหัสผ่านและรหัสประจำตัวของคุณ คุณจะต้องแจ้งเว็บไซต์ของเราทันทีว่ามีการใช้รหัสผ่านหรือการระบุตัวตนของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดอื่น ๆ หรือการละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้

นโยบายการขอคืนเงิน

การขอเงินคืนสามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วัน (ประเทศไทย) หรือ 30 วัน (ต่างประเทศ)
 2. ได้รับสินค้าไม่ตรงตามคุณสมบัติ คุณลักษณะ เช่น ผิดสี ผิดรุ่น ผิดแบบ
 3. สินค้ามีความแตกหักเสียหาย หรือมีตำหนิ

กรณีที่ไม่สามารถขอเงินคืนได้ มีดังต่อไปนี้

 1. แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งผิด
 2. ความเสียหาย เกิดจากการใช้งานที่ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์

ขั้นตอนการขอเงินคืน

 1. Login เข้าระบบ
 2. ไปที่รายการ คำสั่งซื้อ
 3. เลือกรายการ คำสั่งซื้อ ที่ท่านต้องการขอเงินคืน
 4. ระบุปัญหาและสาเหตุ พร้อมแนบหลักฐาน
 5. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณา และแจ้งผลโดยเร็วภายใน 24 ชั่วโมง