นโยบายการคืนเงินและสินค้า

การยกเลิกการสั่งซื้อ

คุณสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อได้ก่อนที่สินค้าจะถูกจัดส่ง หลังจากที่คุณชำระค่าสินค้าแล้วและต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อเราภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นเมื่อสินค้าถูกจัดส่งแล้ว คุณจะไม่สามารถทำการยกเลิกรายการสั่งซื้อได้

การคืนเงิน

ความพึงพอใจของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด

ความพึงพอใจของคุณคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของเรา ดังนั้นคุณสามารถขอคืนเงินหรือจัดส่งใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อได้หาก:

  • คุณไม่ได้รับสินค้าภายในเวลาที่รับประกัน (30 วันไม่รวมการเตรียมการจัดส่ง 1-2 วัน)
  • คุณได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง
  • คุณไม่ต้องการสินค้าที่คุณได้รับ (แต่คุณต้องส่งคืนสินค้าด้วยค่าใช้จ่ายของคุณและสินค้านั้นจะต้องไม่ได้ใช้งาน)

เราจะไม่คืนเงินหาก:

  • สินค้าของคุณจัดส่งไม่ถึงคุณ เพราะคุณแจ้งที่อยู่ผิด
  • สินค้าของคุณจัดส่งไม่ถึงคุณ เนื่องจากสถานการณ์พิเศษที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (เช่นไม่ผ่านด่านศุลกากร หรือล่าช้าเนื่องจากภัยธรรมชาติ)

* คุณสามารถส่งคำขอคืนเงินได้ภายใน 15 วันหลังจากหมดระยะเวลารับประกันการจัดส่ง (30 วัน) คุณสามารถทำได้โดยส่งข้อความในหน้า Contac Us