นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ และบริการทางดิจิทัลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้เท่านั้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เว็บไซต์ของเราจะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ eCommerce เท่านั้น การสั่งซื้อทางช่อองทางอื่นๆ จะไม่มีการนำข้อมูลของท่านมาจัดเก็บไว้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งข้อมูลที่อาจจะจัดเก็บมีดังนี้

 • ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
 • ข้อมูลการสมัครรับข่าวสาร
 • ข้อมูลประวัติการเข้าชมเว็บไซต์
 • ข้อมูลการยอมรับการใช้งาน Cookies
 • ข้อมูลการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • ข้อมูลการติดต่อผ่านแบบฟอร์ม Contact Us

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ

เว็บไซต์ของเราปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมายังเว็บไซต์ของเรา โดยใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและการบริหารจัดการ ทั้งในระหว่างการส่งและรับข้อมูล มาตรการเหล่านี้จะมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามไม่มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีความปลอดภัย 100% ดังนั้นในขณะที่เว็บไซต์ของเราพยายามใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์ของเราไม่อาจจะสามารถรับประกันความปลอดภัยที่สมบูรณ์ได้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ของเราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ยกเว้นจากที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เว็บไซต์ของเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หมายศาลหรือคำสั่งศาลเท่านั้น

การลบข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านไม่ต้องการให้เว็บไซต์ของเรา ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ Contact Us

การใช้งาน Cookies

Cookies เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของผู้ใช้ Cookies ทั้งหมดที่ใช้โดยเว็บไซต์ของเราเป็น Cookies ถาวรที่จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ หลังจากเซสชันเบราว์เซอร์หมดอายุ Cookies จะถูกลบภายในหนึ่งเดือน ยกเว้นว่าจะมีการกำหนดค่าไว้เป็นอย่างอื่น เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ยอมรับ Cookies แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้เพื่อให้เบราว์เซอร์ปฏิเสธ Cookies ทั้งหมดหรือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีการส่ง Cookies นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถลบ Cookies ที่มีอยู่ได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจส่งผลให้คุณลักษณะบางอย่างของบริการเว็บไซต์ของเราอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อ Cookies ถูกปิดใช้งานหรือลบออก

การสื่อสารทางการตลาด

เราอาจส่งข้อมูลผ่าน email หรือช่องทางอื่นไปยังท่าน เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รวมทั้งนโยบายต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ท่านทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันที่สุด

หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ Contact Us

สิทธิของผู้ใช้งานเว็บไซต์

ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ตามสิทธิที่เราได้กำหนดไว้ หากการใช้งานนั้นมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถร้องขอข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา

หากท่านต้องการให้ตรวจสอบสิทธิของท่าน หรือสอบถามรายละเอียด ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ Contact Us

การปรับปรุงข้อมูล

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้โดยตลอดเวลา

การขอเงินคืนสามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วัน (ประเทศไทย) หรือ 30 วัน (ต่างประเทศ)
 2. ได้รับสินค้าไม่ตรงตามคุณสมบัติ คุณลักษณะ เช่น ผิดสี ผิดรุ่น ผิดแบบ
 3. สินค้ามีความแตกหักเสียหาย หรือมีตำหนิ

กรณีที่ไม่สามารถขอเงินคืนได้ มีดังต่อไปนี้

 1. แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งผิด
 2. ความเสียหาย เกิดจากการใช้งานที่ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์

ขั้นตอนการขอเงินคืน

 1. Login เข้าระบบ
 2. ไปที่รายการ คำสั่งซื้อ
 3. เลือกรายการ คำสั่งซื้อ ที่ท่านต้องการขอเงินคืน
 4. ระบุปัญหาและสาเหตุ พร้อมแนบหลักฐาน
 5. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณา และแจ้งผลโดยเร็วภายใน 24 ชั่วโมง

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กรุณาส่งข้อความได้ที่ Contact Us