อ.ภัทร ภัทรชัย ผ่องแผ้ว

สวัสดีครับ ท่านผู้สนใจในศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทุกท่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์ tanuluck.com แหล่งรวมสาระความรู้เกี่ยวกับการดูดวง และการดำเนินชีวิตภายใต้นิยาม 5 แห่งกฎธรรมชาติ อันเป็นกฎที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งในจักรวาลแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นในทางโลก หรือทางธรรม ทุกชีวิตเป็นเพียงจุดเล็กๆที่รับผลจากสมดุลแห่งกระแสธาตุด้วยกันทั้งสิ้น

โดยส่วนตัวผมเอง ไม่ใช่ผู้ที่สนใจในเรื่องโหราศาสตร์มาตั้งแต่ต้น แต่ในช่วงวัยเด็กก็มีความผูกพันธ์กับเรื่องราวลี้ลับอยู่บ้าง เนื่องจากคุณพ่อเป็นทั้งหมอตำแย หมอไล่ผี และผู้ส่งวิญญาณ ทำให้เห็นการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านมาตลอด

ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจน คุณพ่อจึงได้นำไปฝากไว้กับพระอาจารย์พูล เจ้าอาวาสวัดปากน้ำแหลมสิงห์ จันทบุรี ทำให้มีความผูกพันธ์ กับเรื่องราวของพิธีกรรมต่างๆ รวมทั้งเรื่องลี้ลับที่มองไม่เห็นตั้งแต่เด็ก

แต่เพราะตนเองชอบในเรื่องของเทคโนโลยี จึงเลือกเส้นทางชีวิตของตนเองในการศึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ และเรียนจบ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้ชีวิตการทำงานอยู่ในสายงานด้านเทคโนโลยีมาโดยตลอด

ปี พ.ศ. 2552 ภรรยาได้พาไปดูดวงกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่จังหวัดนครพนม ทำให้สร้างความประหลาดใจให้กับผมอย่างยิ่งว่าท่านรู้ได้อย่างไรในเรื่องที่ผมไม่เตยบอกใคร จึงได้สอบถามท่านว่า ท่านได้ใช้ศาสตร์ใดในการดู ท่านตอบว่าโหราศาสตร์ไทย

นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเริ่มสนใจในการศึกษาโหราศาสตร์ไทย เพื่อพิสูจน์ว่าศาสตร์ในการพยากรณ์นี้ มีอะไรอยู่เบื้องหลังที่ใช้ในการพยากรณ์

เมื่อกลับ กรุงเทพมหานคร จึงได้ไปสมัครเรียน วิชาโหราศาสตร์ไทยที่ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ, โหราศาสตร์สุวรรณโคมคำ

การศึกษาด้านโหราศาสตร์

พิธีกรรม อักขระ เลขยันต์
โหราศาสตร์ไทย
โหราศาสตร์ไทย ภาคพยากรณ์
อินทภาส บาทจันทร์
โหราศาสตร์สุวรรณโคมคำ