ความหมายเลข 78

ความหมายเลข 78

ความหมายเลข 78

ความหมายเลข 78 ประกอบด้วย เลข 7 ดาวแห่งโทษทุกข์ ความเชื่องช้า ความอิจฉา ความหวาดระแวง อดทนอดกลั้นสูง ความเครียด มีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาตลอด มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง เลข 8 แสดงถึงความลุ่มหลง มัวเมา จะทำอะไรก็มักถูกใส่ร้ายนินทาให้เสียชื่อเสียง

คู่เลข 78 บ่งบอกถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่มักเกิดจากตัวเองเป็นผู้ขาดสติ ขาดความระมัดระวัง ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด ผลรวมได้ 15 ทำให้เกิดความหลงผิดว่าผู้ที่ให้คำแนะนำ ชักชวนนั้นคือมิตรที่ดี

เลขแฝง 6 จะเกิดทุกข์ร้อน และเสียหายจากความโลภของตัวเอง ที่หลงไว้ใจคนใกล้ตัว คนที่ตัวเองรัก ทำให้เกิดความใจอ่อน หูเบา ความเสน่หา สุดท้ายทุกขเวทนา ก็ตกอยู่กับตัวเองเป็นผู้รับกรรม

ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 78

การเสริมดวง ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 78

  • ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม คำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  • บูชาวัตถุมงคลเพื่อการเสริมดวง
  • บูชาวัตถุมงคล เลขโค้ด 2 ตัวท้าย 78

วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับเลขโค้ด 2 ตัวท้าย 78

ความหมายเลข 00-99

วัตถุมงคล รับประกันของแท้ ส่งฟรีทุกรายการดูทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์

รับดูดวง - ค่าครูตามกำลังศรัทธา

ใส่ความเห็น

error: