ความหมายเลข 72

ความหมายเลข 72

ความหมายเลข 72

ความหมายเลข 72 ประกอบด้วย เลข 7 ดาวแห่งโทษทุกข์ ความเชื่องช้า ความอิจฉา ความหวาดระแวง อดทนอดกลั้นสูง ความเครียด มีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาตลอด มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง

เลข 2 ดาวจันทร์ มีจิตใจที่อ่อนไหว มีความเมตตากรุณา มีความคิดฝันจินตนาการสูง เมื่อยามคับขันจะควบคุมสติอารมณ์ได้อย่างดีเลิศ ทำให้คู่ 72 เป็นคู่แห่งความผิดหวัง ความวุ่นวาย ทำคุณใครไม่ขึ้น ความรักความปรารถนาดีด้วยความจริงใจต่อผู้อื่น กลับกลายเป็นผลร้ายแก่ตัวเอง ไม่ได้รับการสนองคุณใด แต่ถ้าทำใจยอมรับได้ว่าให้เลยให้เลย ช่วยแล้วช่วยเลย ก็ยังพอทำใจได้

ผลรวมของเลขคู่นี้คือ 9 เป็นพระเกตุ ทำให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง แม้จะเกิดตวามเสียหาย แต่ก็จะมีทางที่ได้มาจากสิ่งที่มองไม่เห็นคอยค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่

ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 72

การเสริมดวง ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 72

  • ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม คำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  • บูชาวัตถุมงคลเพื่อการเสริมดวง
  • บูชาวัตถุมงคล เลขโค้ด 2 ตัวท้าย 72

วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับเลขโค้ด 2 ตัวท้าย 72

ความหมายเลข 00-99

วัตถุมงคล รับประกันของแท้ ส่งฟรีทุกรายการดูทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์

รับดูดวง - ค่าครูตามกำลังศรัทธา

ใส่ความเห็น

error: