ความหมายเลข 58

ความหมายเลข 58

ความหมายเลข 58

ความหมายเลข 58 ประกอบด้วย เลข 5 คือเลขแห่งคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม ความเป็นผู้ใหญ่ ผู้ทรงศีล ความน่าเคารพน่าเชื่อถือ ความสุขุมเยือกเย็น

เลข 8 แสดงถึงความลุ่มหลง มัวเมา จะทำอะไรก็มักถูกใส่ร้ายนินทาให้เสียชื่อเสียง คู่เลข 58 แสดงถึงการเห็นกรงจักรเป็นดอกบัว มีความรู้ความสามารถแต่ใช้ไปในทางที่ผิด หลงผิดออกนอกลู่นอกทางตามครรลองธรรม เก่งในเรื่องการวางแผน การใช้กลอุบาย เล่ห์เหลี่ยม

ผลรวมได้เลข 13 คู่ศัตรู เป็นเลขร้าย เลขแห่งการสูญเสียอย่างใหญ่หลวง การเกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรง เลขแฝง 4 อยู่ไม่เป็นที่ ชอบการเดินทาง ชอบการเข้าสังคมตั้งวงสนทนา แต่เป็นไปในทางที่เสื่อม ทางที่จะทำให้เกิดความแตกแยก เดือดร้อนแก่ผู้อื่น

ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 58

การเสริมดวง ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 58

  • ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม คำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  • บูชาวัตถุมงคลเพื่อการเสริมดวง
  • บูชาวัตถุมงคล เลขโค้ด 2 ตัวท้าย 58

วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับเลขโค้ด 2 ตัวท้าย 58

ความหมายเลข 00-99

วัตถุมงคล รับประกันของแท้ ส่งฟรีทุกรายการดูทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์

รับดูดวง - ค่าครูตามกำลังศรัทธา

ใส่ความเห็น

error: