ความหมายเลข 57

ความหมายเลข 57

ความหมายเลข 57

ความหมายเลข 57 ประกอบด้วย เลข 5 คือเลขแห่งคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม ความเป็นผู้ใหญ่ ผู้ทรงศีล ความน่าเคารพน่าเชื่อถือ ความสุขุมเยือกเย็น

เลข 7 ดาวแห่งโทษทุกข์ ความเชื่องช้า ความอิจฉา ความหวาดระแวง อดทนอดกลั้นสูง ความเครียด มีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาตลอด มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง

เลข 57 เป็นคู่เลขที่แสดงถึงความขัดแย้งกันแบบรุนแรง เลขแฝง 3 ไม่ฟังใครคิดว่าตัวเองมีความรู้มากกว่าตนอื่น ชอบเอาชนะผู้อื่นทางความคิด ไม่เชื่อใจใครง่ายๆ มักจะมีความคิดขัดแย้งกับส่วนรวม

ผลรวมได้ 12 กำลังราหู ทำให้หลงตัวเอง ติดกับดักในความรู้ ความ สามารถของตัวเองจนเกิดเป็นความทุกข์ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 57

การเสริมดวง ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 57

  • ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม คำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  • บูชาวัตถุมงคลเพื่อการเสริมดวง
  • บูชาวัตถุมงคล เลขโค้ด 2 ตัวท้าย 57

วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับเลขโค้ด 2 ตัวท้าย 57

ความหมายเลข 00-99

วัตถุมงคล รับประกันของแท้ ส่งฟรีทุกรายการดูทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์

รับดูดวง - ค่าครูตามกำลังศรัทธา

ใส่ความเห็น

error: