ความหมายเลข 55

ความหมายเลข 55

ความหมายเลข 55

ความหมายเลข 55 ประกอบด้วย เลข 5 คือเลขแห่งคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม ความเป็นผู้ใหญ่ ผู้ทรงศีล ความน่าเคารพน่าเชื่อถือ ความสุขุมเยือกเย็น

เมื่อคู่กับเลข 5 เสมือนมีดาวพฤหัสบดี 2 ดวง ถือเป็นเลขดีที่ส่งเสริมในเรื่องความก้าวหน้า ความสำเร็จอย่างมั่นคงทุกประการ มีคุณธรรมสูง ยึดมั่นต่อความถูกต้อง ยุติธรรม เคร่งครัดในกฏระเบียบ จารีตประเพณี กฏหมาย และพร้อมต่อสู้กับสิ่งที่ผิดหลักคุณธรรม ผิดกฏหมายทุกรูปแบบ ทำให้ได้ยศได้ตำแหน่งตามการวางตัวที่มีคุณธรรมของตน

แต่เนื่องจากผลรวมของคู่ตัวเลขนี้ได้ 10 กำลังดาวเสาร์ ทำให้ต้องแบกรับแรงกดดันต่างๆ จากการคาดหวังของสังคม ขาดความเป็นส่วนตัว ต้องดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมตัวเองอย่างเคร่งครัด จะผิดพลาดสิ่งใดไม่ได้เลย

ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 55

การเสริมดวง ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 55

  • ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม คำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  • บูชาวัตถุมงคลเพื่อการเสริมดวง
  • บูชาวัตถุมงคล เลขโค้ด 2 ตัวท้าย 55

วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับเลขโค้ด 2 ตัวท้าย 55

ความหมายเลข 00-99

วัตถุมงคล รับประกันของแท้ ส่งฟรีทุกรายการดูทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์

รับดูดวง - ค่าครูตามกำลังศรัทธา

ใส่ความเห็น

error: