ความหมายเลข 52

ความหมายเลข 52

ความหมายเลข 52

ความหมายเลข 52 ประกอบด้วย เลข 5 คือเลขแห่งคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม ความเป็นผู้ใหญ่ ผู้ทรงศีล ความน่าเคารพน่าเชื่อถือ ความสุขุมเยือกเย็น

เลข 2 ดาวจันทร์ มีจิตใจที่อ่อนไหว มีความเมตตากรุณา มีความคิดฝันจินตนาการสูง เมื่อยามคับขันจะควบคุมสติอารมณ์ได้อย่างดีเลิศ เลข 52 โดยรวมถือว่าเป็นเลขที่ดีเพราะมีทั้งคุณธรรม แบบดาวพฤหัสบดี และจิตใจที่อ่อนโยน แบบดาวจันทร์

แต่เนื่องจากผลรวมได้ 7 ทำให้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคใหญ่หลวงก่อนจึงจะสำเร็จลุล่วงได้ และต้องใช้เวลาในการสั่งสมบุญบารมี แต่ก็ถือว่าเป็นเลขส่งเสริมวาสนาที่ดี นอกจากนี้เลข 25 ยังเป็นคู่อริ ดังนั้นจึงต้องระวังในเรื่องความผิดต่อศีลธรรมอันเกิดจากการอ่อนไหวต่อเพศตรงข้าม ดั่งคำกลอน

“พฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมีย มิได้พักให้เสียขันหมากหมั้น”

ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 52

การเสริมดวง ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 52

  • ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม คำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  • บูชาวัตถุมงคลเพื่อการเสริมดวง
  • บูชาวัตถุมงคล เลขโค้ด 2 ตัวท้าย 52

วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับเลขโค้ด 2 ตัวท้าย 52

ความหมายเลข 00-99

วัตถุมงคล รับประกันของแท้ ส่งฟรีทุกรายการดูทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์

รับดูดวง - ค่าครูตามกำลังศรัทธา

ใส่ความเห็น

error: