ความหมายเลข 47

ความหมายเลข 47

ความหมายเลข 47

ความหมายเลข 47 ประกอบด้วย เลข 4 เป็นเลขแห่งการเจรจา การค้า การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การโน้มน้าวจิตใจคน

เลข 7 ดาวแห่งโทษทุกข์ ความเชื่องช้า ความอิจฉา ความหวาดระแวง อดทนอดกลั้นสูง ความเครียด มีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาตลอด มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง เลข 47 เป็นเลขคู่สมพล ที่มีพลังความเข้มแข็ง ความอดทนอดกลั้น มักจะชอบพูดแต่เรื่องที่เป็นลบ ความทุกข์ยากลำบากใจ การติดต่อประสานงานสิ่งใด มักจะไม่สำเร็จ ขาดความกระตือรือร้น แม้จะมีความทะเยอทะยาน

ตามผลรวมที่ได้ 11 แต่ด้วยกำลังของเลขแฝง 2 ทำให้เวลาตั้งใจจะทำอะไร ก็มักจะเปลี่ยนใจง่ายๆ ไม่มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างแท้จริง ถึงแม้จะสำเร็จบ้างแต่ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายและไม่สามารถรักษาตวามสำเร็จนั้นไว้ได้

ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 47

การเสริมดวง ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 47

  • ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม คำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  • บูชาวัตถุมงคลเพื่อการเสริมดวง
  • บูชาวัตถุมงคล เลขโค้ด 2 ตัวท้าย 47

วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับเลขโค้ด 2 ตัวท้าย 47

ความหมายเลข 00-99

วัตถุมงคล รับประกันของแท้ ส่งฟรีทุกรายการดูทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์

รับดูดวง - ค่าครูตามกำลังศรัทธา

ใส่ความเห็น

error: