ความหมายเลข 44

ความหมายเลข 44

ความหมายเลข 44

ความหมายเลข 44 ประกอบด้วย เลข 4 เป็นเลขแห่งการเจรจา การค้า การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การโน้มน้าวจิตใจคน

เมื่อคู่กับเลข 4 เสมือนมีดาวพุธ 2 ดวงมาคู่กัน ทำให้พลังอิทธิพลของดาวพุธเพิ่มทวีคูณ เจรจาฉะฉาน โน้มน้าวใจคนได้อย่างดีเยี่ยม สติปัญญาเป็นเลิศ ถือเป็นเลขดีที่ให้คุณให้เกิดความสำเร็จทุกด้าน การค้าขายเจริญก้าวหน้า การเจรจาสำเร็จทุกประการ มีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเกื้อหนุนตลอด แต่ผลรวมได้ 8 ทำให้ค้องระวังในเรื่องโมหะจริต ทำให้เกิดการลุ่มหลงสิ่งต่างๆได้ง่าย

และเลข 8 ยังเป็นกำลังของดาวอังคาร จึงบ่งบอกว่าเป็นคนที่ทำอะไรทำจริง มุ่งมั่น มุ่งหวังต่อความสำเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงทุกรูปแบบ

ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 44

การเสริมดวง ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 44

  • ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม คำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  • บูชาวัตถุมงคลเพื่อการเสริมดวง
  • บูชาวัตถุมงคล เลขโค้ด 2 ตัวท้าย 44

วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับเลขโค้ด 2 ตัวท้าย 44

ความหมายเลข 00-99

วัตถุมงคล รับประกันของแท้ ส่งฟรีทุกรายการดูทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์

รับดูดวง - ค่าครูตามกำลังศรัทธา

ใส่ความเห็น

error: