ความหมายเลข 43

ความหมายเลข 43

ความหมายเลข 43

ความหมายเลข 43 ประกอบด้วย เลข 4 เป็นเลขแห่งการเจรจา การค้า การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การโน้มน้าวจิตใจคน

เลข 3 ดาวอังคารเป็นดาวแห่งนักรบที่มีความมุมานะพยายาม มีความขยันอดทนสูง มุ่งมั่นต่อการเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง ส่งผลให้คู่ตัวเลข 43 แสดงอิทธิพลทำให้การติดต่อ การเจรจา การค้าขายต่างๆ เป็นไปในลักษณะการวางอำนาจ การข่มขู่ซึ่งทำเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว ทำให้ขัดผลประโยชน์ การสร้างความไม่พึงพอใจและเกิดศัตรูได้

ผลรวมได้ 7 ดาวเสาร์ ดาวแห่งโทษทุกข์ ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดความประมาท ความผิดพลาด ความไม่รอบครอบ อุบัติเหตุ มีอุปสรรคขวางหน้าตลอด เป็นเลขที่ต้องระวังในการใช้เสริมดวง เพราะแม้จะดูว่าจะทำให้ได้เปรียบผู้อื่น แต่ทำอะไรออกไปก็มักจะสร้างศัตรูได้จากผู้ที่เห็นต่างหรือเสียผลประโยชน์

ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 43

การเสริมดวง ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 43

  • ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม คำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  • บูชาวัตถุมงคลเพื่อการเสริมดวง
  • บูชาวัตถุมงคล เลขโค้ด 2 ตัวท้าย 43

วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับเลขโค้ด 2 ตัวท้าย 43

ความหมายเลข 00-99

วัตถุมงคล รับประกันของแท้ ส่งฟรีทุกรายการดูทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์

รับดูดวง - ค่าครูตามกำลังศรัทธา

ใส่ความเห็น

error: