ความหมายเลข 42

ความหมายเลข 42

ความหมายเลข 42

ความหมายเลข 42 ประกอบด้วย เลข 4 เป็นเลขแห่งการเจรจา การค้า การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การโน้มน้าวจิตใจคน

เลข 2 ดาวจันทร์ มีจิตใจที่อ่อนไหว มีความเมตตากรุณา มีความคิดฝันจินตนาการสูง เมื่อยามคับขันจะควบคุมสติอารมณ์ได้อย่างดีเลิศ เลข 42 เป็นเลขที่บ่งบอกถึงความสำเร็จอย่างดี มีมิตรสหายมาก ชอบในเรื่องการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตามจินตนาการชอบงานศิลปะ งานกวีนิพนธ์ มีจิตใจละเอียดอ่อน หาเงินเก่ง

ผลรวมได้เลข 6 ยังเป็นกำลังของพระอาทิตย์ ทำให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นทำการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จ แม้ภายนอกจะดูเป็นคนนิ่มนวลก็ตาม แต่จะเป็นพ่อค้า นักธุรกิจที่เก่งระดับชั้นแนวหน้า

ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 42

การเสริมดวง ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 42

  • ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม คำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  • บูชาวัตถุมงคลเพื่อการเสริมดวง
  • บูชาวัตถุมงคล เลขโค้ด 2 ตัวท้าย 42

วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับเลขโค้ด 2 ตัวท้าย 42

ความหมายเลข 00-99

วัตถุมงคล รับประกันของแท้ ส่งฟรีทุกรายการดูทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์

รับดูดวง - ค่าครูตามกำลังศรัทธา

ใส่ความเห็น

error: