ความหมายเลข 41

ความหมายเลข 41

ความหมายเลข 41

ความหมายเลข 41 ประกอบด้วย เลข 4 เป็นเลขแห่งการเจรจา การค้า การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การโน้มน้าวจิตใจคน

เลข 1 ทำอะไรทำจริง มั่นใจ มีความเป็นผู้นำสูง มุ่งแสวงหาลาภยศสรรเสริญ อำนาจ วาสนา บารมี คู่เลข 41 บ่งบอกถึงการประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูง มีสติปัญญาดี ฉลาดปราดเปรื่อง เจรจาสิ่งใดหวังผลได้ ผู้คนให้ความเกรงใจ ทำการค้าขายสำเร็จดีมีฐานะ เลขแฝง 5 ดาวครู สุขุมรอบคอบ มีหลักการ ได้รับความเคารพนับถือ ไว้วางใจ เป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนทั่วไปได้ มีอัธศัยดี

เหมาะสำหรับการเป็นนักพูดด้านวิชาการ ด้านการประสานงานที่เป็นทางการ ด้านการค้าขายที่ต้องอาศัยการเจรจากับผู้มีอำนาจการตัดสินใจระดับสูง

ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 41

การเสริมดวง ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 41

  • ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม คำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  • บูชาวัตถุมงคลเพื่อการเสริมดวง
  • บูชาวัตถุมงคล เลขโค้ด 2 ตัวท้าย 41

วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับเลขโค้ด 2 ตัวท้าย 41

ความหมายเลข 00-99

วัตถุมงคล รับประกันของแท้ ส่งฟรีทุกรายการดูทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์

รับดูดวง - ค่าครูตามกำลังศรัทธา

ใส่ความเห็น

error: