ความหมายเลข 35

ความหมายเลข 35

ความหมายเลข 35

ความหมายเลข 35 ประกอบด้วย เลข 3 ดาวอังคารเป็นดาวแห่งนักรบที่มีความมุมานะพยายาม มีความขยันอดทนสูง มุ่งมั่นต่อการเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง เลข 5 คือเลขแห่งคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม ความเป็นผู้ใหญ่ ผู้ทรงศีล ความน่าเคารพน่าเชื่อถือ ความสุขุมเยือกเย็น

เมื่อเลข 3 กับ 5 มาคู่กัน ได้คู่สมพล ทำให้บ่งบอกถึงความมานะพยายามในการศึกษาหาความรู้ การต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ความยุติธรรม การเป็นผู้นำในการตั้งกฎกติกาใหม่ ตามความคิดที่เชื่อมั่นในภูมิรู้ของตนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ถือว่าเป็นเลขดี แต่ด้วยอำนาจของผลรวมได้ 8 ทำให้เกิดความหลงผิดได้ง่าย หูเบา เชื่อใจคน ซึ่งจะส่งผลเสียหายในภายหลัง และยิ่ง 8 เป็นกำลังของอังคารด้วยทำให้ยิ่งดื้อรั้นจะทำในแนวทางของตัวเองโดยไม่ฟังใคร ให้ระวังในการใช้เลขนี้

ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 35

การเสริมดวง ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 35

  • ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม คำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  • บูชาวัตถุมงคลเพื่อการเสริมดวง
  • บูชาวัตถุมงคล เลขโค้ด 2 ตัวท้าย 35

วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับเลขโค้ด 2 ตัวท้าย 35

ความหมายเลข 00-99

วัตถุมงคล รับประกันของแท้ ส่งฟรีทุกรายการดูทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์

รับดูดวง - ค่าครูตามกำลังศรัทธา

ใส่ความเห็น

error: