ความหมายเลข 25

ความหมายเลข 25

ความหมายเลข 25

ความหมายเลข 25 ประกอบด้วย เลข 2 ดาวจันทร์ มีจิตใจที่อ่อนไหว มีความเมตตากรุณา มีความคิดฝันจินตนาการสูง เมื่อยามคับขันจะควบคุมสติอารมณ์ได้อย่างดีเลิศ เมื่อคู่กับ

เลข 5  ดาวแห่งคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม ความเป็นผู้ใหญ่ ผู้ทรงศีล ความน่าเคารพน่าเชื่อถือ ความสุขุมเยือกเย็น เลข 25 เป็นเลขอันแสดงนิมิตหมายที่ดี ได้รับความสนับสนุนอย่างดี เป็นผู้ใฝ่รู้และรักในความยุติธรรม มีใจแน่วแน่ในการที่จะกระทำสิ่งใดให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

แต่ผลรวมได้ 7 ทำให้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคใหญ่หลวงก่อนจึงจะสำเร็จลุล่วงได้ ถือว่าเป็นเลขส่งเสริมวาสนาที่ดี แต่เนื่องจากเลข 25 เป็นคู่อริ ดังนั้นจึงต้องระวังในเรื่องความผิดต่อศีลธรรมอันเกิดจากการอ่อนไหวต่อเพศตรงข้าม ดั่งคำกลอน

“พฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมีย มิได้พักให้เสียขันหมากหมั้น”

ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 25

การเสริมดวง ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 25

  • ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม คำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  • บูชาวัตถุมงคลเพื่อการเสริมดวง
  • บูชาวัตถุมงคล เลขโค้ด 2 ตัวท้าย 25

วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับเลขโค้ด 2 ตัวท้าย 25

ความหมายเลข 00-99

วัตถุมงคล รับประกันของแท้ ส่งฟรีทุกรายการดูทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์

รับดูดวง - ค่าครูตามกำลังศรัทธา

ใส่ความเห็น

error: