ความหมายเลข 22

ความหมายเลข 22

ความหมายเลข 22

ความหมายเลข 22 ประกอบด้วย เลข 2 ดาวจันทร์ มีจิตใจที่อ่อนไหว มีความเมตตากรุณา มีความคิดฝันจินตนาการสูง เมื่อยามคับขันจะควบคุมสติอารมณ์ได้อย่างดีเลิศ เมื่อคู่กับ

เลข 2 ดาวจันทร์เช่นกัน ทำให้มิอิทธิพลในด้านการเพ้อฝัน บางครั้งเป็นความใฝ่ฝันในเรื่องอันเป็นไปไม่ได้ มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย จินตนาการสูง และมักจะมีญาณพิเศษรับรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้

เมื่อผลรวมเลขรวมกันได้ 4 ทำให้ได้รับอิทธิพลของดาวพุธมาด้วย นั่นคือในเรื่องการมีไหวพริบดี รักในการแสวงหาความรู้ แต่ในเรื่องการพูดการเจรจาสื่อสาร มักจะถูกมองว่าเข้าข่ายเพ้อเจ้อ ขี้โม้โอ้อวดมากเกินไป แต่มักจะหูเบา เชื่อใจคนง่าย เชื่ออะไรแล้วก็จะเชื่ออย่างจริงจัง โดยเฉพาะในศาสตร์อันเล้นลับ ที่จะมีแต่นำความเสื่อมเข้าหาตน สุดท้ายจะกลายเป็นเครื่องมือของพวกที่จ้องมาหลอกลวง หาผลประโยชน์

ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 22

การเสริมดวง ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 22

  • ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม คำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  • บูชาวัตถุมงคลเพื่อการเสริมดวง
  • บูชาวัตถุมงคล เลขโค้ด 2 ตัวท้าย 22

วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับเลขโค้ด 2 ตัวท้าย 22

ความหมายเลข 00-99

วัตถุมงคล รับประกันของแท้ ส่งฟรีทุกรายการดูทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์

รับดูดวง - ค่าครูตามกำลังศรัทธา

ใส่ความเห็น

error: