ความหมายเลข 21

ความหมายเลข 21

ความหมายเลข 21

ความหมายเลข 21 ประกอบด้วย เลข 2 ดาวจันทร์ มีจิตใจที่อ่อนไหว มีความเมตตากรุณา มีความคิดฝันจินตนาการสูง เมื่อยามคับขันจะควบคุมสติอารมณ์ได้อย่างดีเลิศ

เมื่อคู่กับ เลข 1 อำนาจวาสนาบารมี การเป็นผู้นำ ความเด็ดเดี่ยว และเลข 21 ยังเป็นกำลังของดาวศุกร์ด้วย ทำให้เลขนี้เป็นเลขอันมีเสน่ห์ มีความโดดเด่นในการเข้าสังคม มีบริวารให้การเคารพนับถือมาก มีความมุ่งมั่น มานะพยายามในการเอาชนะอุปสรรค์ทั้งปวง

ชอบการแข่งขันเพื่อให้ตัวเองได้มาซึ่งชื่อเสียง ทรัพย์สินเงินทอง รวมทั้งความรักความปารถนาตามอารมณ์ความต้องการของตัวเอง ทำให้มักมีเรื่องชู้สาวเข้ามาให้มัวหมอง ชีวิตจะไม่สงบสุขเพราะอยู่กับการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นตลอดเวลา

ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 21

การเสริมดวง ผู้อยู่ภายใต้อิทธิพล หมายเลข 21

  • ปฏิบัติตน ตาม หลักธรรม คำสั่งสอนในพุทธศาสนา
  • บูชาวัตถุมงคลเพื่อการเสริมดวง
  • บูชาวัตถุมงคล เลขโค้ด 2 ตัวท้าย 21

วัตถุมงคลเสริมดวง สำหรับเลขโค้ด 2 ตัวท้าย 21

ความหมายเลข 00-99

วัตถุมงคล รับประกันของแท้ ส่งฟรีทุกรายการดูทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์

รับดูดวง - ค่าครูตามกำลังศรัทธา

ใส่ความเห็น

error: